Het valt op dat scholieren ontevreden zijn over hoe snel ze de uitslag van hun toets ontvangen.

Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?

  • Weet je op tijd dat je een toets hebt?
  • Weet je wat je moet leren voor een toets?
  • Hoe tevreden ben je over hoe snel je de uitslag van een toets krijgt?
  • Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn?
  • Hoe tevreden ben je over hoe de leerstof terugkomt in de toets?
  • (alleen in 2020) Houdt jouw school zich aan het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)?

Hoe waren de resultaten in 2018?

Het totaaloordeel van alle vragen samen laat zien dat 53 procent van de scholieren tevreden is over het thema toetsen (17 procent is negatief en 30 procent is neutraal). Van alle aspecten rondom toetsen zijn scholieren het meest tevreden over het tijdig weten dat er een toets aankomt (69 procent positief) en het weten wat er voor een toets geleerd moet worden (68 procent negatief). Het op tijd terug krijgen van de uitslag van de toets wordt het minst positief beoordeeld. Hierover is 29 procent tevreden en 34 procent niet. Op de vraag ‘Hoe tevreden ben je over hoe de leerstof terugkomt in de toets?’ gaf 47 procent van de scholieren een positief antwoord.

Wat zijn de resultaten van 2020?

Scholieren zijn in 2020 met 52 procent iets minder positief in hun oordeel over toetsen. Het meest tevreden zijn ze nog steeds over het op tijd weten of ze een toets hebben (68 procent). We zien op alle andere vragen een licht daling in tevredenheid.

Nieuw dit jaar was de vraag of de school zich houdt aan het Programma van Toetsing en Afsluiting. Hierop antwoord 77 procent van de scholieren positief. 6 procent is negatief, en 17 procent is neutraal. 

Wat vindt LAKS?

Het valt op dat scholieren ontevreden zijn over hoe snel ze de uitslag van hun toets ontvangen. Het LAKS adviseert de leerlingenraad om in gesprek te gaan met de schoolleiding om duidelijke afspraken te maken over wanneer scholieren hun toetsresultaten kunnen verwachten. Zorg er dan ook voor dat docenten hiervan op de hoogte zijn!

Deel dit artikel