Maatwerk en persoonlijk onderwijs zijn belangrijke thema’s voor het LAKS. Maatwerk betekent dat elke scholier onderwijs kan volgen dat past bij de wensen en talenten van de scholier.

Hoe waren de resultaten in 2018?

Als we de drie vragen samen nemen en een score berekenen is iets minder dan de helft van de scholieren tevreden (49 procent). 20 procent van de leerlingen is ontevreden, en 31 procent is neutraal.

Als we specifieker kijken naar de vragen, zagen we dat in 2018 39 procent van de leerlingen tevreden was over de mate waarin docenten rekening houden met sterke en zwakker punten van leerlingen. 28 procent was hierover negatief. Scholieren die de monitor in 2018 hebben ingevuld zijn binnen het thema gepersonaliseerd leren het meest tevreden over de extra hulp die geboden wordt wanneer leerlingen problemen hebben met leren (59 procent). Iets meer dan de helft van de scholieren is tevreden over de begeleiding bij zelfstandig werken (51 procent).

Wat zijn de resultaten van 2020?

Scholieren zijn dit jaar ongeveer even tevreden over gepersonaliseerd leren als het jaar daarvoor. Scholieren zijn het vaakst tevreden over de extra hulp die ze krijgen wanneer ze problemen hebben met leren (57%). Dat is wel iets minder vaak dan in 2018. Ook over de mate waarin docenten rekening houden met sterke en zwakke punten en de begeleiding bij zelfstandig werken, zijn scholieren dit jaar iets minder positief dan de vorige meting. 

Wat vindt LAKS?

Maatwerk en persoonlijk onderwijs zijn belangrijke thema’s voor het LAKS. Maatwerk betekent dat elke scholier onderwijs kan volgen dat past bij de wensen en talenten van de scholier. Het praktijkonderwijs scoort hoog op vragen over persoonlijk onderwijs en begeleiding. Zo geeft 57 procent van de scholieren van het praktijkonderwijs aan docenten te hebben die goed rekening houden met hun sterke en zwakke punten. Het LAKS weet dat het praktijkonderwijs ingericht is op persoonlijke begeleiding met kleinere klassen en een individueel ontwikkelplan per scholier. Uit de LAKS-monitor blijkt dat dit een positief effect heeft. We snappen dat het voor een school soms moeilijk is om te bieden vanwege een gebrek aan tijd en geld, maar toch zouden we graag zien dat deze persoonlijke aandacht ook op andere schoolniveaus meer wordt toegepast.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen