Inspraak

Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?

  • Telt de mening van leerlingen mee op jouw school?
  • Hoe tevreden ben je over de leerlingenraad?
  • Hoe tevreden ben je over de medezeggenschapsraad?
  • Zorgt de school dat jij mogelijkheden hebt om mee te praten over wat er op school gebeurt?
  • Hoe tevreden ben je over de manier waarop klachten worden behandeld op school?

Hoe waren de resultaten in 2018?

Aan de hand van bovenstaande vijf vragen is er een totaalscore gemaakt van het thema inspraak. Hieruit komt naar voren dat 38 procent van de scholieren positief is over inspraak, 23 procent negatief en 39 procent is neutraal. Als je kijkt naar de onderliggende aspecten zijn leerlingen het meest positief over de mate waarin hun mening meetelt op school (47 procent positief). Minder te spreken zijn de leerlingen over de leerlingenraad (35 procent positief).

Wat zijn de resultaten van 2020?

De totaalscore over inspraak is vrijwel gelijk gebleven. 1 procent (24% in totaal) meer scholieren is nu negatief over inspraak op school. 

Meepraten op school

Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?

  • Zou je mee willen praten over wat er op school gebeurt?

Hoe waren de resultaten in 2018?

In de monitor is ook gepeild in hoeverre scholieren behoefte hebben aan inspraak op school. Ongeveer één op de drie scholieren geeft aan dat ze graag mee willen praten met wat er op school gebeurt (31 procent). 43 procent van scholieren geeft aan hier geen behoefte aan te hebben, 26 procent is neutraal.

Wat zijn de resultaten in 2020?

Minder scholieren geven aan dat ze graag willen meepraten over wat er op school gebeurt. 47 procent van de scholieren geeft aan hier geen behoefte aan te hebben. 28 procent van de scholieren lijkt dit wel leuk.

Wat vindt LAKS?

De school verbeter je samen. Daarom vindt het LAKS leerlingenparticipatie ontzettend belangrijk. We zijn dan ook blij om te zien dat 31 procent van de scholieren mee wil praten wat er bij hen op school gebeurt. Leerlingenparticipatie begint immers met de bereidheid van scholieren om betrokken te zijn. Het is wel jammer om te zien dat 25 procent van de scholieren die wel mee wil praten ontevreden is over de mogelijkheden die de school biedt om mee te praten. Wij vinden dat alle scholieren de kans zouden moeten krijgen om mee te praten!

Bekendheid met de leerlingen- en medezeggenschapsraad

Vaak wordt leerlingenparticipatie geregeld via de leerlingenraad. De meeste scholieren geven aan bekend te zijn met de leerlingenraad (73%). Daar zijn wij als LAKS blij mee. Het is wettelijk bepaald dat leerlingenparticipatie georganiseerd wordt via de medezeggenschapsraad. 27 procent van de ondervraagde scholieren is bekend met het bestaan van de medezeggenschapsraad. Het valt het LAKS op dat de medezeggenschapsraad vooral binnen het vwo bekend is (47 procent), en dat naarmate we dit per leerjaar bekijken, vooral bovenbouw scholieren bekend zijn met de medezeggenschapsraad. Het LAKS vermoedt dat dit komt omdat deze scholieren ook vaak zitting nemen in de medezeggenschapsraad. Het LAKS adviseert om te streven naar meer diversiteit en meer bekendheid van de medezeggenschapsraad. Het is een gemiste kans dat de mogelijkheid om formeel mee te praten niet onder alle scholieren even bekend is.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen