LAKS stelt voorop dat elke scholier die gepest wordt, er één te veel is.

Hoe waren de resultaten in 2018?

Gemiddeld geeft drie procent van de scholieren in 2018 aan dat hij of zij is gepest op school. Online pesten komt het minste voor: 93 procent geeft aan hier niet op nauwelijks last van te hebben, twee procent overkomt dit wel veel. Vier procent van de scholieren geeft bevestigd antwoord op de vraag ‘Hebben leerlingen van deze school jou de afgelopen drie maanden expres lichamelijk pijn gedaan?’. Ook op de vraag of een scholier de afgelopen drie maanden is gediscrimineerd door een medeleerling, gaf vier procent aan dat dit het geval was.

Wat zijn de resultaten in 2020?

Al jaren daalt de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid op scholen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het lijkt erop dat scholen dit niet hoog genoeg op hun prioriteitenlijstje hebben staan. Daarbij vinden we het ook opvallend dat minder dan de helft van de leerlingen tevreden is over het beleid rondom pesten op school. De leefbaarheid wordt hier direct door beïnvloed.

Wat vindt LAKS?

LAKS stelt voorop dat elke scholier die gepest wordt, er één te veel is. Wij zouden het liefste zien dat we deze vragen uit de monitor kunnen halen, maar helaas is het aantal nog niet nul. Uit de LAKS-monitor blijkt dat het oordeel van scholieren over leefbaarheid en sfeer in grote mate een verband heeft met het ervaren pestgedrag door scholieren. Scholieren die vaak gepest zijn de afgelopen drie maanden, zijn meer ontevreden over de leefbaarheid en sfeer op school. Het lijkt een logisch verband, maar het duidt er ook op dat de veiligheid op veel scholen nog niet in orde is.

Op je eigen school kun je als leerlingenraad een paar dingen controleren die verplicht zijn op je school. Ten eerste moet er een aanspreekpunt zijn voor scholieren en ouders om pesten te melden. Ten tweede moet er een veiligheidsplan zijn. Controleer dit, en ga in gesprek met je schoolleiding als dit er niet is. Als het er wel is, check dan of het makkelijk te vinden is en toegankelijk is geschreven voor scholieren.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen