...slechts 55 procent van de scholieren gaf aan dat docenten goed konden uitleggen.

Wat vindt LAKS?

Zonder goede docenten, geen goed onderwijs. Zo staat LAKS er al sinds jaar en dag in. De stakingen van docenten uit het voortgezet onderwijs zijn bij het LAKS zeker niet onopgemerkt gebleven, en we steunen als LAKS dan ook de roep om verlaging van de werkdruk van docenten. Een lagere werkdruk schept meer tijd voor persoonlijke begeleiding van leerlingen.

Het LAKS uit ook haar zorgen over sommigen cijfers van de Monitor. Dat bijna de helft van de leerlingen ontevreden is over de bekwaamheid van docenten met betrekking tot het uitleggen van de vakkennis is onacceptabel. Door actief bij te dragen aan de curriculumherziening die plaats vind, hoopt het LAKS ook dit probleem te adresseren.

Als leerlingenraad kun je ervoor zorgen dat inspraak van scholieren op lessen een grotere rol krijgt op school. Bedenk een manier waarop scholieren en docenten met elkaar in gesprek gaan over het verbeteren van de lessen. Je kan hierbij ook gebruik maken van OnzeLes.

Daarnaast zijn alle scholen verplicht om in hun schoolplan te vermelden hoe zij leerlingen betrekken bij het personeelsbeleid. Dit betekent dat scholen moeten aangeven op welke manier zij hun leerlingen vragen wat zij van hun docenten vinden. In de wet staat niet beschreven hoe dat moet, dat mag de school zelf bepalen. Wel moet de MR instemmen, aangezien het in het schoolplan komt te staan. Als LAKS hebben we hier een speciale hier een handige handleiding voor gemaakt: Leerlingen Evalueren Docenten.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen