Hoe het schoolrooster in elkaar zit, mogen scholen zelf bepalen. Wel moeten scholen zich houden aan een minimum aantal lesuren per schoolniveau.

Hoe waren de resultaten in 2018?

Een ruime meerderheid van de scholieren is van mening dat de lesuitval beperkt blijft. Dertien procent vindt dat er (te) veel lessen uitvallen. Over het lesrooster is 38 procent van de scholieren tevreden, 32 procent is dat niet en 30 procent is neutraal. Het op tijd doorgeven van roosterwijzigingen ging in 2018 moeizaam. 40 procent van de scholieren geeft aan dat dit niet op tijd gebeurt tegenover 30 procent die vindt dat wijzigingen wel op tijd worden doorgegeven.

In 2018 was 39 procent van de scholieren tevreden over de buitenschoolse activiteiten. 28 procent is ontevreden en 33 procent is neutraal.

Op de vraag ‘Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk zijn?’ gaf 62 procent van de scholieren aan dat dit het geval is. 26 procent van de scholieren is neutraal, en 12 procent is negatief.

Wat zijn de resultaten van 2020?

In 2020 zijn de cijfers over lesuitval en tevredenheid over het rooster ongeveer hetzelfde gebleven. Ook over de buitenschoolse activiteiten en informatie over belangrijke schoolzaken zijn de cijfers ongeveer gelijk gebleven. 

Wat vindt LAKS?

LAKS vindt dat het aandeel van scholieren dat ontevreden is over het op tijd doorkrijgen van roosterwijzigingen aan de hoge kant (40 procent). De verantwoordelijkheid voor roosters en roosterwijzigingen ligt bij de scholen. LAKS adviseer leerlingenraden daarom om hierover in gesprek te gaan met hun school, waarin je afspraken kan maken over de communicatie rondom roosterwijzigingen. Je kunt voor aanvang van zo’n gesprek aan je medescholieren vragen waarom ze wel of niet tevreden zijn over het doorgeven van roosterwijzigingen. Deze informatie kun je dan meenemen naar het gesprek.

Deel dit artikel